Integrated Pest Management

IPM, oftewel Integrated Pest Management, is een containerbegrip geworden voor iedereen die met plaagdierbestrijding te maken heeft. Zowel voor bedrijven die dit aanbieden alsook bij bedrijven waar plaagdierbestrijding plaatsvindt. IPM is een methode van plaagdierbestrijding gericht op het vermijden van schadelijke, lees giftige, bestrijdingsmiddelen. Preventieve maatregelen om plaagdieren tegen te gaan is een even belangrijk onderdeel van IPM. Pas als er wordt overgegaan naar bestrijding met gif, hier moet een noodzaak voor zijn, moet er gewerkt worden met een professionele plaagdierbestrijder. Let wel, ook iemand in het bedrijf zal gecertificeerd moeten zijn voordat er met gif bestreden mag worden.

IPM vanuit SnapTrap

De “SnapTrap methode” werkt ook volgens de regels van IPM maar omdat er nooit met gif gewerkt wordt mogen eigen medewerkers plaagdierbeheersing zelfstandig uitvoeren. Hier is de “SnapTrap methode” dan ook op gericht, het vrijwel zelfstandig uitvoeren van plaagdierbeheersing. Dit brengt een groot aantal voordelen met zich mee:

  • Kostenbesparing;
  • Gifvrij, verplicht vanaf 2023
  • Effectiever, milieuvriendelijk en duurzaam
  • 24/7 realtime inzicht in de geplaatste middelen
  • Niet maandelijks vreemde mensen over de vloer


Doet SnapTrap dan helemaal niks? Natuurlijk wel. Snaptrap voert een 1ste inspectie uit om het in kaart brengen van de risico’s op locatie duidelijk te maken. Bepalen samen met de klant om welke plaagdieren het gaat, adviseren bouwkundige en wering mogelijkheden. Ook kan SnapTrap het plaatsen van de vallen verzorgen. Ons systeem beschikt over een rapportage module. Afhankelijk van de situatie en indien gewenst kunnen wij ook meerdere keren per jaar een periodieke inspectie uitvoeren.

Waar Snaptrap in verschilt is dat we niet periodiek, lees maandelijks, langskomen om vallen te legen en een controlerondje doen.  Het is de bedoeling dat de eigen medewerker(s) de vallen leegmaken. Bij vangst in een val krijgt de medewerker direct een melding op gsm, tablet en/of computer. Hiermee worden onnodige controles vermeden en omdat de val direct na ledigen weer actief is ,gaat de effectiviteit enorm omhoog.

 

Wil je zelfstandig aan de slag
met plaagdierbeersing?